Apel wieczorny przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

Po zakończonej Premierze filmu pt.” Marsze Niepodległości – historie Kadrówek” uczestnicy tegorocznego Marszu na czele z Komendantem Marszu Panem Dionizym Krawczyńskim wraz z przedstawicielami władzy publicznej i wojskowej w tym Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Panem Ministrem Janem Józefem Kasprzykiem, udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie.

Podczas uroczystego apelu z rąk Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka, oraz Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego “Strzelec” Pana bryg. ZS Krzysztofa Wojewódzkiego Pamiątkową Szablą Kawaleryjską zostali uhonorowani bryg. ZS Daniel Woś oraz kpt. ZS Jacek Bilski, dla których przygoda ze Strzelcem zaczęła się 25 lat temu po przez złożenie Przyrzeczenia Strzeleckiego. 

Także za szczególne zaangażowanie w rozwój ruchu patriotycznego z rąk Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka przy asyście Pana Patryka Krawczyńskiego – Dowódcy Oddziału – Pamiątkowe Szable Kawaleryjskie otrzymali Jacek Bonarski, Mateusz Kubicki oraz Kamil Piątek.

Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły kwiaty i uczestnicy Apelu odśpiewali “Pierwszą Brygadę”.

Michał Andrzej Rybak
Oficer Prasowy Marszu