Wybory na Komendanta LIV (39. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej

W dniu 10 sierpnia 2018 roku odbyły się wybory na Komendanta LIV (39. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej na rok 2019. 

Na Przewodniczącego spotkania posiadaczy Odznaki UMSK, tradycyjnie został wybrany Andrzej Fischer, jak i również już tradycyjnie na referenta spotkania została wybrana Monik Biskup.

Do Komisji Skrutacyjnej została wybrana Jadwiga Muszyńska, Tomasz Dyzma oraz Krzysztof Wojewódzki, który przewodniczył komisji.  

Na Komendanta Marszu, został zgłoszony tylko jeden kandydat, którym był Dionizy Krawczyński. 

Odbyło się tajne głosowanie, na którym posiadacze Odznaki UMSK mogli oddać głoś na TAK, NIE, WSTRZYMUJE SIĘ.

Po przeliczeniu głosów oddano 112 ważnych głosów. 

Na Dionizego Krawczyńskiego, oddano na:

TAK – 97 głosów (86,61 %)

WSTRZYMUJE SIĘ – 8 głosów (7,14%)

NIE – 7 głosów (6,25 %)

Komendantem LIV (39. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej w roku 2019, został Dionizy Krawczyński, serdecznie gratulujemy nowemu/staremu Komendantowi.

Michał Andrzej Rybak
Oficer Prasowy Marszu