Komunikat organizacyjny nr 1/2020

19 marca będziemy obchodzili kolejne imieniny Marszałka. Choć sytuacja w kraju jest ciężka to pamiętajcie o tym bo tego wymaga szacunek dla naszego Wodza. Wierni Marszałkowi i Niepodległej powinniśmy pamiętać w każdych okolicznościach. Co do pandemii wirusa i konsekwencji dla Kadrówki to sytuacja zostanie opisania niżej, ale już teraz apeluję do was: UWAŻAJCIE NA SIEBIE BO JESTEŚCIE NAJWIĘKSZĄ WARTOŚCIĄ KADRÓWKI !!!

Deklaracja

Deklaracja

Zgoda rodzica lub opiekuna

Zgoda rodzica lub opiekuna

STOWARZYSZENIE

 1. Zgodnie z podawanymi już informacjami potwierdzam, że w dniu 5 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem 0000811070 wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszenie: MARSZ SZLAKIEM PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ.
 2. Prezesem stowarzyszenia i jednocześnie Komendantem Kadrówki jest Dionizy Krawczyński.
 3. Stowarzyszenie odpowiada za organizację i przebieg Kadrówki.
 4. Ukonstytuowała się Kapituła Odznaki „Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki”, której skład przedstawia się następująco: Andrzej Fischer – Kanclerz Kapituły, Michał Rybak – Wicekanclerz Kapituły oraz członkowie: Jan Józef Kasprzyk, Tomasz Dyzma i Leszek Marcinkiewicz.

ORGANIZACJA MARSZU

Nie wiemy jak będzie w sierpniu wyglądała sytuacja epidemiologiczna w kraju, mamy nadzieję, że w sierpniu zagrożenia wirusem już nie będzie. Niezależnie od tego uznaliśmy, że musimy prowadzić prace organizacyjne nad Marszem.

 1. Tegoroczne uroczystości odbędą się w Krakowie w dniach 4-5 sierpnia. W tych dniach gwarantujemy noclegi. 

  NIE ZAPEWNIAMY NOCLEGÓW W DNIU 3 SIERPNIA.

 2. Główne uroczystości krakowskie odbędą się w dniach 4 i 5 sierpnia. Harmonogram w późniejszym czasie, ale naszym celem jest aby uroczystości na Wawelu i na Sowińcu odbyły się jednego dnia – 5 sierpnia.
 3. Ze względów organizacyjnych przyjęliśmy, że w tegorocznej Kadrówce weźmie udział nie więcej niż 350 osób, ale uczestnicy zgłaszający się na dotychczasowych zasadach zostaną podzieleni tylko na trzy plutony. Zgodnie z porozumieniem z Ministerstwem Obrony Narodowej w Marszu weźmie udział 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.
 4. Ze względu na zapowiadaną ilość uczestników zapowiadam, że pierwszeństwo noclegów w budynkach mają osoby starsze. Pozostałe osoby śpią w namiotach.
 5. Harmonogram marszu zostanie podany w następnym komunikacie, ale nie przewidujemy dwóch noclegów nad Nidą.
 6. ZMIENIA SIĘ WZÓR KARTY ZGŁOSZENIOWEJ (są one dostępne na stronie internetowej).

  UWAGA jeżeli nie wiecie jak wypełnić część 3 deklaracji (przystąpienie do stowarzyszenia) pozostawcie ją niewypełnioną. Podczas rejestracji w biurze Komendy będziemy wyjaśniali wątpliwości. 

Komendant 

 1. Kartę zgłoszeniową należy przesłać jedynie w wersji papierowej (odchodzimy od dwóch wersji tj. papierowej i elektronicznej).
 2. Stroną internetową na której dostępne są wszelkie materiały, karty zgłoszeniowe, oświadczenia rodziców jest strona www.kadrowka.org\
 3. Wszelkie pytania do Komendanta w formie elektronicznej proszę kierować na adres: komendant@kadrowka.org

FINANSE

 1. Udaje nam się utrzymać koszt Marszu na ubiegłorocznym poziomie:
  – uczestnicy przydzieleni do plutonów pieszych: odpłatność 250 zł. Opłata obejmuje: wyżywienie, transport bagaży, noclegi, ubezpieczenie i inne wynikające z potrzeb.
  – uczestnicy przydzieleni do patrolu kawaleryjskiego i służb taborowych kawalerii: odpłatność 30 zł. Opłata obejmuje jedynie koszt ubezpieczenia, koszulek i pamiątek marszowych. Pododdział wyżywienie i transport zapewnia we własnym zakresie.
  – żołnierze WOT zwolnieni z opłat.
 2. Odchodzimy od podawania w kartach zgłoszeń rozmiaru koszulki. Zamawiamy je o wiele wcześniej, a większość deklaracji otrzymujemy już po naznaczonym terminie. Koszulki na ilość i rozmiary wynikające z doświadczeń ubiegłych lat zamówimy “w ciemno”.
 3. Karty zgłoszeniowe należy przesyłać na adres:

  Dionizy Krawczyński
  Komendant Marszu Szlakiem „Kadrówki”
  ul. Występy 20
  29-105 Krasocin 

 4. Opłatę należy przelać na konto bankowe:

  MARSZ SZLAKIEM PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ
  ul. Występy 20
  29-105 Krasocin
  Numer konta: 72 1600 1462 1896 5589 3000 0001
  Proszę o podanie nazwiska i imienia osoby której dotyczy wpłata.

Komendant 
LV Marszu Szlakiem
Pierwszej Kompanii Kadrowej

(-)

Dionizy Krawczyński

Zapraszamy do zapoznania się także z:
Komunikat organizacyjny nr 2/2020
Komunikat organizacyjny nr 3/2023
Komunikat organizacyjny nr 4/2023