Komunikat organizacyjny nr 4/2020

Jesteście już zapewne w trakcie pakowania na wyjazd do Krakowa w związku z czym podaję ostatnie informacje:

 1. Harmonogram Marszu 2020
 2. Zakwaterowanie na trasie tylko i wyłącznie we własnych namiotach. Za złamanie zakazu grozi usunięcie z Marszu.
 3. Miejscem zgrupowania w Krakowie jest Kopiec Józefa Piłsudskiego, a nie bursa szkolna.
 4. Wyżywienie tak jak dotychczas do własnych pojemników.
 5. Po zakończeni marszu w Kielcach nie ma dodatkowego noclegu.
 6. Wszystkie osoby zgłaszające się na Marsz otrzymają dodatkowe oświadczenie o stanie zdrowia.
 7. Codzienni mierzona będzie temperatura uczestników Marszu.
 8. Uczestnicy marszu otrzymają koszulki, znaczki i śpiewniki.
 9. Zalecam wszystkim zainstalowanie aplikacji ProteGO Safe. To aplikacja, która pomoże nam w wychodzeniu z najostrzejszych obostrzeń związanych z pandemią.
  Im więcej z nas będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.
  To także profesjonalna pomoc zarówno dla zdrowych, jak i zakażonych osób.

10. Biuro Komendy Marszu będzie czynne w warunkach polowych, proszę więc o zrozumienie sytuacji i ewentualnych utrudnień.
11. Zarządzam Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia: Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej na dzień 9-10 lub 11 sierpnia w miejscu zakwaterowania Marszu (zakładamy, że zebranie tradycyjnie uda się przeprowadzić 10 sierpnia w Choinach).

Harmonogram zebrania:
      – otwarcie
    – wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza zebrania,
      – wybór komisji skrutacyjnej
      – przyjęcie programu obrad
      – sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
      – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
      – sprawozdanie Zarządu stowarzyszenia
      – głosowanie nad przyjęciem sprawozdania władz za rok 2019 i udzielenie wotum zaufania,
      – wybór Prezesa Stowarzyszenia,
      – wybór Zarządu Stowarzyszenia,
      – wybór Sadu Koleżeńskiego,
      – wybór Komisji Rewizyjnej,
      – zmiany w statucie stowarzyszenia – wpłynął projekt umożliwiający głosowanie zdalnie w ciałach statutowych.
      – wolne wnioski
      – zakończenie
12. W przypadku innych propozycji proszę o jak najszybszy kontakt na komendant@kadrowka.org 
13. Koszt uczestnictwa 250 zł, koszt blachy i legitymacji – 80 złotych. 

Komendant 
LV Marszu Szlakiem
Pierwszej Kompanii Kadrowej

(-)

Dionizy Krawczyński

Zapraszamy do zapoznania się także z:
Komunikat organizacyjny nr 1/2020
Komunikat organizacyjny nr 2/2023
Komunikat organizacyjny nr 3/2023