Komunikat organizacyjny nr 2/2021

Jesteście już zapewne w trakcie pakowania na wyjazd do Krakowa w związku z czym podaję ostatnie informacje, które wraz z harmonogramem pozwolą wam dokładnie zorientować się co do przebiegu tegorocznej Kadrówki i uroczystości w których udział jest obowiązkowy:

 1. Harmonogram Marszu udostępniony jest na stronie Harmonogram – Kadrówka 2021
 2. Zakwaterowanie na trasie tylko i wyłącznie we własnych namiotach (chyba, że Komendant Marszu zdecyduje inaczej). Sytuacja wygląda dokładnie tak jak w ubiegłym roku i rozumiem, że dla wszystkich zapis jest zrozumiały. Za złamanie zakazu grozi usunięcie z Marszu.
 3. Miejscem zgrupowania w Krakowie jest Kopiec Józefa Piłsudskiego, a nie bursa szkolna!
 4. Wyżywienie tak jak dotychczas do własnych pojemników.

  Uwaga !!!
  Wyżywienie marszowe od dnia 6 sierpnia śniadanie.

 5. Po zakończeni marszu w Kielcach nie ma dodatkowego noclegu.
 6. Wszystkie osoby zgłaszające się na Marsz otrzymają dodatkowe oświadczenie o stanie zdrowia.
 7. Finanse:
  – uczestnicy przydzieleni do plutonów pieszych: odpłatność 250 zł. Opłata obejmuje: wyżywienie, transport bagaży, noclegi, ubezpieczenie i inne wynikające z potrzeb.
  – uczestnicy przydzieleni do patrolu kawaleryjskiego i służb taborowych kawalerii: odpłatność 30 zł. Opłata obejmuje jedynie koszt ubezpieczenia, koszulek i pamiątek marszowych. Pododdział wyżywienie i transport zapewnia we własnym zakresie.
  – opłatę należy przelać na konto bankowe: 

  MARSZ SZLAKIEM PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ
  ul. Występy 20
  29-105 Krasocin
  Numer konta: 72 1600 1462 1896 5589 3000 0001
  Proszę o podanie nazwiska i imienia osoby której dotyczy wpłata.


  – możliwa jest opłata w biurze Komendy Marszu,
  – koszt odznaki wraz z legitymacją 80 zł – płatne w biurze Komendy.
 8. Uczestnicy marszu otrzymają koszulki, znaczki, śpiewniki i kalendarze.

  Uwaga !!!
  Z racji, że większość osób nie przesłała kart uczestnictwa biuro Komendy postara się wydawać materiały zgodnie z napływającymi deklaracjami. Może się jednak okazać, że nie wszyscy otrzymają materiały.

 9. Biuro Komendy Marszu będzie czynne w warunkach polowych proszę więc o zrozumienie sytuacji i ewentualnych utrudnień.
 10. Udział w uroczystościach podczas Marszu jest obowiązkowy. Powracamy do sprawdzania stanu osobowego plutonów przed wymarszem na uroczystości. Brak obecności może skutkować niezaliczeniem odcinka, a co za tym idzie udziału w Marszu. Przypominam , że od trzech lat dokonaliśmy zmiany w organizacji Marszu: nie oczekujecie w rowach na wejście do miasta, ale jesteście już wcześniej na miejscu noclegu. Macie czas na odpoczynek i nie widzę powodu aby ktoś nie brał udziału w uroczystościach.
 11. Zarządzam Walne Zebranie Członków stowarzyszenia: Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej na dzień 9- 10 lub 11 sierpnia w miejscu zakwaterowania Marszu (zakładamy, że zebranie tradycyjnie uda się przeprowadzić 10 sierpnia w Choinach).
  Harmonogram zebrania:
  – otwarcie
  – wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza zebrania,
  – wybór komisji skrutacyjnej
  – przyjęcie programu obrad
  – sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
  – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  – sprawozdanie Zarządu stowarzyszenia
  – głosowanie nad przyjęciem sprawozdania władz za rok 2020 i udzielenie wotum zaufania,
  – wybór Prezesa stowarzyszenia,
  – wybór Zarządu Stowarzyszenia,
  – wybór Sądu
  – wybór Komisji Rewizyjnej,
  – ewentualne zmiany w statucie stowarzyszenia,
  – wolne wnioski
  – zakończenie
 12. W przypadku innych propozycji proszę o jak najszybszy kontakt.

Komendant 
LV Marszu Szlakiem
Pierwszej Kompanii Kadrowej

(-)

Dionizy Krawczyński

Zapraszamy do zapoznania się także z:
Komunikat organizacyjny nr 2/2021