Komunikat organizacyjny nr 2/2022

Ostatnie dni były dość intensywne jeżeli chodzi o spotkania i uzgodnienia. W związku z czym wraz z harmonogramem podjemy informacje, które pozwolą się wam lepiej zorientować co do przebiegu tegorocznej Kadrówki i uroczystości w których udział jest obowiązkowy:

 1. Harmonogram Marszu udostępniony zostaje z dniem dzisiejszym na stronie www.kadrowka.org – Harmonogram 2022 , ale zastrzegam, że mogą nastąpić jeszcze kosmetyczne zmiany.
 2. Przypominam, że noclegi odbywają się tylko i wyłącznie we własnych namiotach. Noclegi w innych budynkach tylko w ramach naszej współpracy z partnerami.
 3. Miejscem zgrupowania w Krakowie jest Kopiec Józefa Piłsudskiego, a nie bursa szkolna.
 4. Wyżywienie tak jak dotychczas do własnych pojemników.

  Uwaga: wyżywienie marszowe od Michałowic!!!

  Niestety wzrost cen groził podniesieniem opłaty za marsz. Chcąc tego uniknąć podjąłem decyzję o zmianach w wyżywieniu. Ze względu na fakt, że u biegłych latach pozostawały duże ilości jedzenia niepobranego podczas noclegów na Sowińcu rezygnujemy z zapewnienia tam wyżywienia. Osoby które będą tam nocowały otrzymują suche racje i zapewniamy możliwość przygotowania herbaty.
 5. Po zakończeni marszu w Kielcach powraca możliwość noclegu w internacie.
 6. Zmianie ulega przebieg uroczystości w Krakowie i w Kielcach – podajemy w skrócie
  – 5 sierpnia (Kraków) – zgrupowanie do przemarszu przez miasto nie na Oleandrach, ale przy pomniku Marszałka Piłsudskiego i tam początek uroczystości. Dalej bez zmian.
  – 6 sierpnia (Kraków) – początek uroczystości na Oleandrach, ale rezygnujemy z przemarszu przez miasto. Autokarami przejeżdżamy na Cmentarz Rakowicki i tam ciąg dalszy uroczystości. Dopiero po cmentarzu jedziemy do Michałowic – szczegóły w harmonogramie.
 7. Finanse:
  – uczestnicy przydzieleni do plutonów pieszych: odpłatność 250 zł. Opłata obejmuje: wyżywienie, transport bagaży, noclegi, ubezpieczenie i inne wynikające z potrzeb.
  – uczestnicy przydzieleni do patrolu kawaleryjskiego i służb taborowych kawalerii: odpłatność 30 zł. Opłata obejmuje jedynie koszt ubezpieczenia, koszulek i pamiątek marszowych. Pododdział wyżywienie i transport zapewnia we własnym zakresie.
  – opłatę należy przelać na konto bankowe:

  MARSZ SZLAKIEM PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ
  Występy 20
  29-105 Krasocin
  Numer konta: 72 1600 1462 1896 5589 3000 0001
  Proszę o podanie nazwiska i imienia osoby, której dotyczy wpłata.

  – możliwa jest opłata w biurze Komendy Marszu.
  – koszt odznaki wraz z legitymacją 80 zł – płatne w biurze Komendy.
 8. Rozpoczynamy w tym roku świętowanie 100. Rocznicy pierwszego Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej – uroczystości rozłożone są na 3 lata i zakończą się w 2024 roku.
 9. Biuro komendy Marszu będzie czynne w warunkach polowych proszę więc o zrozumienie sytuacji i ewentualnych utrudnień.
 10. Udział w uroczystościach podczas Marszu jest obowiązkowy. Powracamy do sprawdzania stanu osobowego plutonów przed wymarszem na uroczystości. Brak obecności może skutkować niezaliczeniem odcinka, a co za tym idzie udziału w Marszu. Przypominam , że od trzech lat dokonaliśmy zmiany w organizacji Marszu: nie oczekujecie w rowach na wejście do miasta, ale jesteście już wcześniej na miejscu noclegu. Macie czas na odpoczynek i nie widzę powodu aby ktoś nie brał udziału w uroczystościach.
 11. Zarządzam Walne Zebranie Członków stowarzyszenia: Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej na dzień 9, 10 lub 11 sierpnia 2022 roku w miejscu zakwaterowania Marszu (zakładamy, że zebranie tradycyjnie uda się przeprowadzić 10 sierpnia w Choinach).
  Harmonogram zebrania:
  – otwarcie;
  – wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza zebrania;
  – wybór komisji skrutacyjnej;
  – przyjęcie programu obrad;
  – sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego;
  – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
  – sprawozdanie Zarządu stowarzyszenia;
  – głosowanie nad przyjęciem sprawozdania władz za rok 2021 i udzielenie wotum zaufania;
  – wybór Prezesa stowarzyszenia;
  – wybór Zarządu Stowarzyszenia;
  – wybór Sądu Koleżeńskiego;
  – wybór Komisji Rewizyjnej;
  – ewentualne zmiany w statucie stowarzyszenia;
  – wolne wnioski;
  – zakończenie zebrania.
 12. W przypadku innych propozycji proszę o jak najszybszy kontakt w formie elektronicznej na adres: komendant@kadrowka.org

Komendant 
LVII Marszu Szlakiem
Pierwszej Kompanii Kadrowej

(-)

Dionizy Krawczyński

Zapraszamy do zapoznania się także z:
Komunikat organizacyjny nr 1/2022
Komunikat organizacyjny nr 3/2022