Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
(2024)


NAZWA PROGRAMU

Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.


NAZWA PROJEKTU

LIX (44. po wojnie) Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej


WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

45 000,00 PLN


CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA

75 970,00 PLN


KRÓTKI OPIS

Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, który organizowany jest rokrocznie, nawiązuje do tradycji międzywojennej. Został reaktywowany w 1981 roku przez środowiska piłsudczykowskie i niepodległościowe na wzór Marszy z okresu II Rzeczypospolitej. W okresie PRL-u był on manifestacją niepodległościową, zaś w III RP stał się przedsięwzięciem, dzięki któremu można prowadzić wśród uczestników pracę oświatowo-wychowawczą i edukacyjno-kulturową, służącą wyrabianiu wśród młodych uczestników poczucia obywatelskiej przynależności, służby państwu polskiemu, zaradności, aktywności, dyscypliny wewnętrznej, odpowiedzialności za siebie i innych, woli rozwoju, działań w grupie, promocji aktywnych form wypoczynku ukierunkowanych na sport i turystykę, itp.

Marsz odbywa się:
– w dniach 5 sierpnia 2024 w Krakowie;
– w dniach 6-12 sierpnia 2024 na historycznej trasie przemarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej,

tj. Kraków – Michałowice – Słomniki – Miechów – Wodzisław – Jędrzejów – Chojny nad Nidą – Chęciny – Szewce – Kielce;
– w dniu 12 sierpnia 2024 w Kielcach
.