6 sierpnia 2023 roku, Kraków (Oleandry)

Rozkaz Dzienny nr 1
Komendanta LIII (38 po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej

100 lat temu, za sprawą działań wielu ludzi, Polska odzyskała Niepodległość. My dziś stajemy, w tym symbolicznym dla nas miejscu, gdzie sformowana została Pierwsza Kompania Kadrowa, aby oddać hołd Komendantowi Piłsudskiemu i głośno wykrzyczeć: bez 6 sierpnia 1914 roku, nie byłoby 11 listopada 1918 roku.

Witam wszystkich.

Aby tegoroczny Marsz przebiegał sprawnie zarządzam:

1) Powołuję Komendę Marszu w składzie zgodnym z załącznikiem nr 1.

2) Powołuję służby: medyczną, porządkową i oboźną – zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) Powołuję cztery plutony marszowe oraz patrol konny, a na ich czele dowódców zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Przydzielam pododdziałom następujące pieśni do śpiewu podczas Kadrówki:
Pluton 1: Pierwsza Kadrowa, Warczą karabiny;
Pluton 2: Hej tam pod Warszawą, Marsz Strzelców;
Pluton 3: Piechota, O mój rozmarynie;
Pluton 4: Jak szło wojsko, Pobór na dziewczęta;
Patrol kawalerii: Przybyli ułani, Rapsod o pułkowniku Lisie-Kuli.

5) Zarządzam, że przed wejściem do wskazanych miejscowości sprawdzana będzie w plutonach lista obecności.

6) Życząc wszystkim bezpiecznego Marszu przypominam o obowiązku przestrzegania regulaminu.

Niech pamięć o chwalebnych czynach Komendanta Piłsudskiego towarzyszy wam w Marszu.

Komendant 
LIII (38. po wojnie) Marszu Szlakiem 
Pierwszej Kompanii Kadrowej

(-)

Dionizy Krawczyński