Komunikat organizacyjny nr 2/2019

Zgodnie z zapowiedzią prezentujemy nowości jakie czekają uczestników tegorocznego Marszu:

 1. Tegoroczny Marsz został objęty Patronatem Narodowym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.
 2. Urzędy i instytucje wspierające Kadrówkę wchodzą w skład Komitetu Honorowego w którym znajdują się m.in. Minister Obrony Narodowej i Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 3. Minister Obrony Narodowej podpisał zgodę na udział w Kadrówce żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W tym roku będą to 4 sekcje, ale docelowo powinny to być reprezentacje wszystkich brygad WOT.
 4. W związku z powyższym w tym roku do plutonów będą przydzielane osoby według następującego klucza:
       1. Pluton im. Kazimierza Herwina-Piątka: cywilny,
       2. Pluton im. Henryka Krok-Paszkowskiego: ZS „Strzelec”, POW, 
       3. Pluton im. Stanisława Burchardta-Bukackiego: ZS „Strzelec” OSW, ZS „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.
       4. Pluton im. Jana Kruk-Kruszewskiego: Wojska Obrony Terytorialnej
       Patrol Konny im. Władysława Beliny-Prażmowskiego
 5. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planami to podczas uroczystości 5 sierpnia na Wawelu poświęcona zostanie replika dotychczasowego sztandaru Kadrówki, a przy sarkofagu Marszałka nastąpi jego przekazanie. Zatwierdzony projekt sztandaru prezentujemy na zdjęciu.
 6. Zmiany organizacyjne mogą skutkować tym, że w ostatniej chwili nie będą przyjmowane zgłoszenia. Radzę wszystkim, i jednocześnie o to proszę, aby karty przesyłać wcześniej.

Komendant 
LIV Marszu Szlakiem
Pierwszej Kompanii Kadrowej

(-)

Dionizy Krawczyński

Zapraszamy do zapoznania się także z:
Komunikat organizacyjny nr 1/2019
Komunikat organizacyjny nr 3/2019