Projekt Statutu z 11 sierpnia 2019

Stowarzyszenia Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej

W .pdf znajduje się oryginalnie brzmiący projekt statut z dnia 11 sierpnia 2019 roku,
uwagi jak i sugestie prosimy kierować na adres statut@kadrowka.org