Projekt Statutu z 29 sierpnia 2019

Stowarzyszenia Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej

Po wprowadzeniu zmian zaproponowanych przez posiadaczy Odznaki,
oraz po sprawdzeniu przez prawników przedstawiam ostateczny projekt statutu Stowarzyszenia.

Dionizy Krawczyński

W .pdf znajduje się oryginalnie brzmiący projekt statut z dnia 29 sierpnia 2019 roku,
uwagi jak i sugestie prosimy kierować na adres statut@kadrowka.org