I Posiedzenie Kapituły Odznaki “Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki”

W niedzielny poranek odbyła się uroczysta Msza Święta w Katedrze na Wawelu w intencji Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, po której nastąpiło spotkanie przy jego grobie w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. W tych wydarzeniach brał udział poczet Sztandarowy Kadrówki, Uczestnicy Marszu, Komendant Marszu Dionizy Krawczyński oraz nowo wybrani Członkowie Kapituły Odznaki “Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki”. 

Po uroczystościach związanych ze 152. rocznicą urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, nowo wybrani Członkowie Kapituły, spotkali się w siedzibie Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w celu ukonstytuowania się, oraz wyboru Prezydium Kapituły w składzie, którego zasiada Kanclerz i Wicekanclerz z funkcją Sekretarza. Podczas I Posiedzenia Kapituły Odznaki “Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki” obecni byli Andrzej Fischer, Jan Józef Kasprzyk, Leszek Piotr Marcinkiewicz, Tomasz Dyzma, Michał Andrzej Rybak, oraz zaproszeni goście na czele z Komendantem Marszu Dionizym Krawczyńskim. Członkowie Kapituły po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia dokonali wyboru spośród siebie Prezydium Kapituły. Na funkcję Kanclerza Kapituły został zaproponowany Andrzej Fischer przez Jana Józefa Kasprzyka, innych kandydatur nie zgłoszono. W wyniku głosowania jawnego przez aklamację została przyjęta powyższa kandydatura. Nowo wybrany Kanclerz podziękował za wybór na funkcję Kanclerza Kapituły, jednocześnie zadeklarował w związku z niezgłoszeniem akcesu do Stowarzyszenia przez Przemysława Jerzego Witka oraz Janusza Kozę, że gotów jest zrzec się funkcji Kanclerza po przystąpieniu wyżej wymienionych do Stowarzyszenia, celem umożliwienia ponownego wyboru Kanclerza Kapituły. Na funkcję Wicekanclerza Kapituły został zaproponowany Michał Andrzej Rybak, również przez Jana Józefa Kasprzyka, innych kandydatur nie zgłoszono. W wyniku głosowania jawnego przez aklamację została przyjęta powyższa kandydatura.

Skład Prezydium Kapituły
Kanclerz Kapituły 
     Andrzej Fischer

Wicekanclerz Kapituły z funkcją Sekretarza Kapituły
     Michał Andrzej Rybak

Skład Kapituły:
Andrzej Fischer,
Jan Józef Kasprzyk,
Leszek Piotr Marcinkiewicz,
Tomasz Dyzma,
Michał Andrzej Rybak.

Michał Andrzej Rybak
Oficer Prasowy Marszu