Walne Zgromadzenie Członków 2020

Dnia 10 sierpnia 2020 roku w trakcie trwania LV (40. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia: Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. 

Podczas Zgromadzenia został wybrany Prezes Stowarzyszenia, a jednocześnie Komendant LVI (41. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.

Dodatkowo zgromadzeni wybrali Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. 

Zgromadzenie otworzył ustępujący Prezes Stowarzyszenia Pan Dionizy Krawczyński. 

Po wyborze Przewodniczącego Zgromadzeni (Pana Andrzeja Fischera) oraz Sekretarza Zgromadzenia (Pana Michała Andrzeja Rybaka) została wybrana Komisja Skrutacyjna w składzie:
Monika Maria Biskup – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej;
Piotr Jarco – Sekretarz Komisji Skrutacyjnej;
Marek Węgiełek – Członek Komisji Skrutacyjnej. 

W kolejnej części Zgromadzenia odbył się odczyt sprawozdań ciał statutowych Stowarzyszenia. 

Zostały zgłoszone kandydatury na Prezesa Stowarzyszenia oraz do Zarząd Stowarzyszania, jak i do Komisję Rewizyjną oraz do Sądu Koleżeńskiego. 

Po przeliczeniu głosów, wolą zgromadzonych członków Stowarzyszenia podczas Walnego Zgromadzenia Członków, zostały wybrane następujące składy:

w skład Zarządu Stowarzyszenia:
Kamil Piotr Piętek – Skarbnik Stowarzyszenia
Anna Urszula Woźniak – Sekretarz Stowarzyszenia

w skład Komisji Rewizyjnej:
Karol Jerzy Jurkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Adrian Karol Natora – Członek Komisji Rewizyjnej
Marek Sabalski – Członek Komisji Rewizyjnej

w skład Sadu Koleżeńskiego:
Artur Daniłowicz – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Marcin Paweł Piątek – Członek Sądu Koleżeńskiego
Jacek Stanisław Osowski – Członek Sądu Koleżeńskiego

Na sam koniec Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki na Prezesa Stowarzyszenia, a przy tym samym też na Komendanta LVI (41. po wojnie) Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, został nim po raz piąty Pan Dionizy Krawczyński.

Serdecznie gratulujemy wybranym. 

Michał Andrzej Rybak
Oficer Prasowy Marszu