Pismo do Dowódców Brygad Obrony Terytorialnej

W dniu 23 maja br. pismo, które przedstawiamy w załączeniu zostało przesłane do wszystkich brygad Obrony Terytorialnej. Pismo dotyczy udziału żołnierzy WOT w tegorocznym Marszu. Ustalenia z dowództwem WOT pozwalają na staranie się o powołania do udziału w Kadrówce żołnierzy z całego kraju. Nie ma wymogu wielkość reprezentacji (brygada nie musi wystawiać pełnej sekcji), mogą to być pojedynczy żołnierze. Wejdą oni w skład zbiorczego plutonu. Warunkiem jest zgoda dowódcy i powołanie. Mamy nadzieję, że dowódcy brygad wiedzą, że Kadrówka grupuje wiele osób służących w OT i umożliwią im udział w naszej manifestacji Niepodległości.