Komunikat organizacyjny nr 3/2022

Mówią, że powracamy na szlak Kadrówki!
To nieprawda, my z tego szlaku, pomimo pandemii nigdy nie zeszliśmy.
Sytuacja finansowa naszych partnerów sprawia jednak, że coraz trudniej powiązać nam koniec z końcem.

Pomimo to bez zmiany odpłatności Kadrówka w roku 2022, tak jak zawsze, pójdzie z Krakowa do Kielc niosąc pieśń o Niepodległej i Marszałku.

 1. Marsz odbywa się zgodnie z zaprezentowanym harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Harmonogram – Kadrówka 2022. Wprowadzone w życie zostały zmiany dotyczące uroczystości w Krakowie i w Kielcach.
 2. Wyżywienie na kupony marszowe obowiązuje od dnia 6 sierpnia. Tak jak dotychczas obowiązuje zasada pobierania do własnych pojemników.
 3. Zakwaterowanie na trasie tylko i wyłącznie we własnych namiotach (chyba że Komendant Marszu zdecyduje inaczej). Dostępne mamy noclegi w budynkach sportowych i szkolnych, ale pierwszeństwo w zakwaterowaniu w nich ma pluton I i II.
 4. Uwaga ze względu na odbywający się w Krakowie Tour de Pologne następują problemy z wjazdem na Kopiec. Ulica 3 Maja i Foscha zostaną zamknięte dla ruchu 5 sierpnia o godzinie 5 rano. Wszystkich uczestników Marszu zawozimy z Placu Szczepańskich o godzinie 19.30 i przywozimy do miasta po zakończeniu uroczystości.
 5. Uwaga: 6 sierpnia rano wszystkie samochody z kolumny marszowej podstawione zostaną rano na ulicy 3 Maja obok stadionu Wisły. Tam wszystkie osoby nocujące w Krakowie pakują bagaże.
 6. Po zakończeni marszu w Kielcach nie ma dodatkowego noclegu!!!
 7. Udział w uroczystościach podczas Marszu jest obowiązkowy. Powracamy do sprawdzania stanu osobowego plutonów przed wymarszem na uroczystości. Brak obecności może skutkować niezaliczeniem odcinka, a co za tym idzie udziału w Marszu. Przypominam , że od lat dokonaliśmy zmiany w organizacji Marszu: nie oczekujecie w rowach na wejście do miasta, ale jesteście już wcześniej na miejscu noclegu. Macie czas na odpoczynek i nie widzę powodu, aby ktoś nie brał udziału w uroczystościach.
 8. Zarządzam Walne Zebranie Członków stowarzyszenia: Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej na dzień 9- 10 lub 11 sierpnia w miejscu zakwaterowania Marszu (zakładamy, że zebranie tradycyjnie uda się przeprowadzić 10 sierpnia w Choinach). Harmonogram zebrania:
  – otwarcie
  – wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza zebrania,
  – wybór komisji skrutacyjnej
  – przyjęcie programu obrad
  – sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
  – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  – sprawozdanie Zarządu stowarzyszenia
  – głosowanie nad przyjęciem sprawozdania władz za rok 2021 i udzielenie wotum zaufania,
  – wybór Prezesa stowarzyszenia,
  – wybór Zarządu Stowarzyszenia,
  – wybór Sadu
  – wybór Komisji Rewizyjnej,
  – ewentualne zmiany w statucie stowarzyszenia,
  – wolne wnioski
  – zakończenie
 9. W przypadku innych propozycji proszę o jak najszybszy kontakt.
 10. Do zobaczenia w Krakowie.

Komendant 
LVII Marszu Szlakiem
Pierwszej Kompanii Kadrowej

(-)

Dionizy Krawczyński

Zapraszamy do zapoznania się także z:
Komunikat organizacyjny nr 1/2022
Komunikat organizacyjny nr 2/2022