6 sierpnia 2023 roku, Kraków (Oleandry)


Rozkaz dzienny nr 1
Komendanta LVIII (43 po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej

Sto pięć lat temu, za sprawą działań wielu ludzi, Polska odzyskała Niepodległość.

Naszym obowiązkiem jest przypominanie o dokonaniach Komendanta Piłsudskiego, nie tylko podczas okrągłych rocznic, ale każdego roku.

Stajemy dziś, w tym symbolicznym dla nas miejscu, gdzie sformowana została Pierwsza Kompania Kadrowa, aby oddać hołd Komendantowi Piłsudskiemu i głośno wykrzyczeć:

“Bez 6 sierpnia 1914 roku, nie byłoby 11 listopada 1918 roku”

Naszym obowiązkiem jest pamięć, stąd wyruszamy, aby czynem marszowym przypomnieć naszych bohaterów.

Aby tegoroczna Kadrówka przebiegała sprawnie zarządzam:

1) Powołuję Komendę Marszu w składzie zgodnym z załącznikiem nr 1;

2) Powołuję służby: medyczną, porządkową i oboźną;

3) Powołuję cztery plutony marszowe, patrol konny oraz patrol motocyklowy, a na ich czele dowódców;

4) Przydzielam poszczególnym pododdziałom piosenki do śpiewu zgodnie z załącznikiem nr 2;

5) Zarządzam obowiązkowy udział w uroczystościach na trasie przemarszu;

6) Zarządzam przeprowadzenie na trasie przemarszu zawodów drużynowych;

7) Życząc wszystkim bezpiecznego Marszu przypominam o obowiązku przestrzegania regulaminu.

Komendant 

LVIII (43 po wojnie)
Marszu Szlakiem 
Pierwszej Kompanii Kadrowej

(-)

Dionizy Krawczyński