Ostatnia droga śp. Andrzeja Stawiarskiego

W dniu 12 października pożegnaliśmy w Krakowie Andrzeja Stawiarskiego. Wieloletniego uczestnika Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, posiadacz Odznaki “UMSK” nr 22/1981.

Urodził się w 1956 r. i od dzieciństwa związany był z Krakowem. Ukończył studia geologii górniczej w Akademii Górniczo-Hutniczej jako specjalista w dziedzinie poszukiwań ropy naftowej. Po ukończeniu studiów w 1981 roku przez 10 lat pracował w Instytucie Surowców Energetycznych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

Od czasów studenckich interesował się dziennikarstwem. W 1979 r. był zastępcą redaktora naczelnego wydawanego na powielaczu dwutygodnika Studenckiej Agencji Informacyjnej w Krakowie. W latach 80. ub. wieku był świadkiem ważnych wydarzeń historycznych, które dokumentował z aparatem fotograficznym w ręku.

Związany z Duszpasterstwem Ludzi Pracy przy kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach.

Jako fotografik utrwalał uroczystości i demonstracje patriotyczne w latach 1982-1989. Współpracował z Tajną Komisją Robotniczą Hutników »Solidarności« Huty im. Lenina. Wykonywał zdjęcia dla potrzeb krakowskiej konspiracyjnej prasy, m.in. »Hutnika«.

Na trasie Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej
Andrzej Stawiarski (w środku)
lata 80. XX wieku
(ze zbiorów: Marii Kalas)

Uczestnik Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej, za udział w których był zatrzymywany, przesłuchiwany i karany grzywną.

W ostatnim pożegnaniu wzięło udział wielu uczestników Kadrówki. Nad trumną pochylił się sztandar Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, a po przemówieniach rozległ się śpiew: „Śpij kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie…”

Ostatnie pożegnanie przez Sztandar Kadrówki
ze śp. Andrzejem Stawiarskim
(autor: Józef Wieczorek)

Poczet Sztandarowy Kadrówki
dowódca pocztu: Komendant Marszu – Dionizy Krawczyński
sztandarowy: Zygmunt Ryszard Pęksyk
(autor: Józef Wieczorek)