Partnerzy – Kadrówka 2024

Patronat honorowy nad LIX (44. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej obieli:


Urzędy administracji rządowej:

Urząd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych

Minister Lech Parell

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej:

Wojska Obrony Terytorialnej
gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk
10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego, ps. „Nurt”
płk Sławomir Machniewicz
1 Dywizja Piechoty Legionów
gen. dyw. Norbert Iwanowski
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych im. gen. broni Władysława Sikorskiego
płk Adam Włoczewski
25 Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego
płk Tomasz Białas

Urzędy wojewódzkie:

Samorząd Województwa
Świętokrzyskiego

Miasta na prawach powiatu i urzędy powiatowe:

Kielce
Kraków
Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Starostwo Powiatowe
w Kielcach
Starostwo Powiatowe
w Miechowie

Urzędy gmin i miast:

Michałowice
Słomniki
Miechów
Wodzisław
Jędrzejów
Sobków
Chęciny

Partnerzy medialni: