Imieniny Marszałka (2024)

W niedzielę (17 marca), tak jak nakazuje wieloletnia tradycja, środowiska niepodległościowe ze świętokrzyskiego i Krakowa stawiły się w Katedrze na Wawelu, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej z okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Trzy poczty do sztandarów przyjechały z ziemi Świętego Krzyża, obecni byli strzelcy i orlęta, młodzież ze szkoły w Głazowie koło Sandomierza, oraz młodzież z Hufca Kielce OHP.
Próżno na zdjęciach będziecie szukali sztandaru Kadrówki przy ołtarzu – wyjaśnienie sytuacji znajduje się w specjalnym liście skierowanym do Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego przez Komendanta Marszu.
Środowiska niepodległościowe po mszy tradycyjnie pokłoniły się przed Sarkofagiem Marszałka Piłsudskiego.
Po uroczystości odwiedziliśmy także Kopiec Józefa Piłsudskiego, oraz Cmentarz Rakowicki, gdzie skłoniliśmy głowy przed grobem Władysław Beliny-Prażmowskiego oraz na kwaterze legionowej.

(autor: Angelika Jaśko)
(autor: Agnieszka Pawłowska)
(autor: Angelika Jaśko)
(autor: Angelika Jaśko)
(ze zbiorów: Szkoła Podstawowa w Głazowie)
(ze zbiorów: Szkoła Podstawowa w Głazowie)
(ze zbiorów: Szkoła Podstawowa w Głazowie)
(ze zbiorów: Szkoła Podstawowa w Głazowie)
(ze zbiorów: Szkoła Podstawowa w Głazowie)
(autor: Angelika Jaśko)
(autor: Angelika Jaśko)
(autor: Angelika Jaśko)
(autor: Agnieszka Pawłowska)