Komunikat organizacyjny nr 2/2024

14 maja w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej doszło do spotkania generała brygady dr Krzysztofa Stańczyka z Komendantem Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. Podczas godzinnej rozmowy, w której uczestniczyli także oficerowie DWOT omówione zostały zasady udziału żołnierzy OT w tegorocznym Marszu.

O szczegółach żołnierze OT dowiedzą się ze specjalnego rozkazu, który zostanie wydany do końca czerwca. Zdradzimy, że w tegorocznej Kadrówce wezmą udział tylko 5-osobowe zespoły z poszczególnych brygad i SONDY.

Poniżej opisujemy zasady udziału w tegorocznym Marszu, ale zaznaczamy, że dzięki decyzji Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej wszystkich uczestników czekają dwie niespodzianki o których poinformujemy w osobnych komunikatach. Panu Generałowi już teraz dziękujemy!

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnych
generał brygady dr Krzysztof Stańczyk
wraz z Komendantem Marszu
Dionizym Krawczyńskim

Poniżej przedstawiamy zasady tegorocznego Marszu, ale zanim zagłębicie się w lekturze … zwróćcie uwagę, że kwestia papierologii zajmuje mnóstwo czasu, a w większości spada to na barki Michała Andrzeja Rybaka. On, tak jak i inni członkowie Komendy Marszu, jest do waszej dyspozycji, ale pamiętajcie, że my też podczas Kadrówki chcemy spotkać się z przyjaciółmi. Im sprawniej zrobimy papiery spokojniej będzie przebiegał Marsz! 

BIURO KOMENDY MARSZU

 1. Przypominamy, że odeszliśmy od przesyłania “Deklaracji” przez Uczestników Marszu w wersji elektronicznej (dochodziło do dublowania deklaracji i tworzyła się sterta makulatury).
 2. Prosimy, aby jak najszybciej zgłaszać swój udział w Marszu.
 3. Każdy Uczestnik Marszu ma obowiązek osobiście dostarczyć “Deklarację” oraz “Zgodę Rodzica lub Opiekuna” do Biura Komendy Marszu w dniach:
  a) od 4 do 10 sierpnia – aby zaliczyć udział w Marszu za rok 2024;
  b) od 4 do 8 sierpnia – aby zostać uwzględnionym na liście osób uprawnionych do wyboru Komendanta Marszu “Kadrówka 2025” w dniu 10 sierpnia.
 4. Kawaleria Marszowa, wzorem lat ubiegłych, może przesyłać grupowo lub indywidualnie “Deklaracje” przed Marszem do Komendanta Marszu.

UWAGA!!!
Jednocześnie Szef Biura Komendy Marszu, prosi Kawalerię Marszową,
jeśli będą przesyłać “Deklaracje” przed Marszem,
lub będą dostarczane zbiorczo je do Biura Komendy Marszu,
to są proszeni o zaznaczanie znakiem “X” w sekcji 5., pkt 5.1., kwadratu “KAWALERIA”.

 1. “Osoby Towarzyszące” – tylko posiadacze Odznaki “UMSK”, które chcą:
  a) zakomunikować swoją obecność (nie udział w Marszu!), proszeni są jedynie o wypełnienie “Deklaracji” w sekcji 1. “Dane” od pkt 1.1, do pkt 1.4, oraz o zaznaczenie znakiem “X” w sekcji 5. pkt 5.2. kwadratu “Osoba Towarzysząca” i dostarczenie wypełnionej “Deklaracji” do Biura Komendy Marszu osobiście lub przez członka Komendy Marszu;
  b) wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Członków, muszą:
  • zaliczyć jeden etap Marszu – Potwierdzenie zaliczenia etapu Marszu udziela Szef Trasy;
  • dokonać opłaty składki członkowskiej (bez ubezpieczenia, bez transportu bagaży, bez posiłków i bez pamiątek marszowych);
  • wypełnić i dostarczyć “Deklarację” do dnia 10 sierpnia do godziny 12:00, osobiście do Biura Komendy Marszu.
 2. Przypominamy wysokość opłat:
  a) Uczestnicy Marszu – 350 zł.
  Opłata obejmuje: wyżywienie, transport bagaży, noclegi, ubezpieczenie, pamiątki marszowe i inne wynikające z potrzeb;
  b) Uczestnicy Marszu (bez wyżywienia) – 60 zł.
  Opłata obejmuje: transport bagaży, noclegi, ubezpieczenie, pamiątki marszowe i inne wynikające z potrzeb;
  c) Kawaleria Marszowa – 60 zł.
  Opłata obejmuje: ubezpieczenie, pamiątki marszowe i inne wynikające z potrzeb;
  d) Członkowie Stowarzyszenia – 30 zł.
  Dla członków Stowarzyszenia, którzy przeszli co najmniej jeden odcinek Marszu i chcą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.
 3. Płatność za udział w Marsz, będzie przyjmowana od 4 do 10 sierpnia łącznie z dokumentacją Marszową, przez Szefa Biura Komendy Marszu. Wzorem lat ubiegłych, będzie wydawana “Karta wydania Materiałów Marszowych”, którą będzie można zrealizować w terminie od 6 do 10 sierpnia, jednocześnie w związku z ograniczoną ilością przedmiotów marszowych, brak jest możliwości rezerwacji, więc prosimy o szybki odbiór Materiałów Marszowych.
 4. Każde indywidualne przypadki przekroczenia powyższych terminów (do zaliczenia udziału w Marszu lub też wpisania na listę osób uprawnionych do wyboru Komendanta Marszu), będzie podejmował Szef Biura Komendy Marszu, odwołania od jego decyzji można składać osobiście do Komendanta Marszu.
 5. Przypominamy, że “Zgodę Rodzica lub Opiekuna” wypełnia się dla każdej osoby niepełnoletniej, która w momencie rozpoczęcia Marszu (tj. 6 sierpnia) ma nieukończony osiemnasty rok życia. Punkt ten dotyczy, także osób nieletnich, które są bezpośrednio pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych na Marszu.
 6. Na stronie www.kadrowka.org -> Marsz -> Pliki do pobrania, dostępne są wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do uczestnictwa w Marszu, m.in.: „Deklaracja” oraz „Zgoda rodzica lub opiekuna”.

ZAWODY MARSZOWE

 1. Zawody Marszowe rozpoczną się w dniu 6 sierpnia w Michałowicach, a zakończą się 10 sierpnia w Choinach nad Nidą.
 2. W zawodach biorą udział sekcje liczące 5 osób. Szczegóły określa regulamin.
 3. Na odcinku Miechów – Wodzisław w zawodach poza uczestnikami Marszu wezmą udział zespoły spoza Kadrówki.

KONKURS HISTORYCZNY

 1. Podczas tegorocznego Marszu odbędzie się tylko jeden Konkurs Historyczny im. Lucjana Muszyńskiego. Przyjmuje on formułę otwartą (mogą w nim brać udział, także uczestnicy spoza Kadrówki).
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w 7 sierpnia w Miechowie o godz. 15:00.
 3. Szczegóły konkursu, zasad oraz część pytań zostaną przedstawione w następnym komunikacie.

WOJSKO POLSKIE

 1. W Marszu wezmą udział żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz wybranych jednostek WP.
 2. Brygady OT otrzymają stosowny rozkaz do końca czerwca br.
 3. W Marszu biorą udział tylko i wyłącznie 5-osobowe sekcje wystawiane przez poszczególne jednostki.

UWAGA!!!
Niepełne zespoły nie będą przyjmowane.

 1. Zasady udziału i wyżywienia żołnierzy tak jak w poprzednich latach.

KAPITUŁA ODZNAKI “UCZESTNIKOWI MARSZ SZLAKIEM KADRÓWKI”

 1. Opłaty za Książeczki Marszowe i Odznaki “UMSK”, będą przyjmowane przez Biuro Komendy Marszu do 10 sierpnia.
 2. Cennik:
  a) Odznaka “UMSK” – 80 zł.
  b) Książeczka Marszowa – 10 zł.
 3. Odznaka “Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki” za trzykrotny udział w Marszu – osoby którym będzie przysługiwało prawo noszenia Odznaki, proszeni są podczas rejestracji w Biurze Komendy Marszu, zgłaszanie tego faktu oraz dokonania odpowiednich opłat.
 4. Medal “Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki” za dziesięciokrotny udział w Marszu – osoby którym będzie przysługiwało prawo otrzymania Medalu, proszeni są podczas rejestracji w Biurze Komendy Marszu, zgłaszania tego faktu.
 5. Prezydium Kapituły Odznaki “UMSK” oraz Biuro Komendy Marszu na podstawie zarejestrowanych “Deklaracji”, również samo będzie informowało osoby, którym przysługuje prawo noszenia Odznaki lub otrzymania Medalu o zaistniałym fakcie.

SPECJALNA ODZNAKA

 1. Zgodnie z ubiegłoroczną decyzją, Komendant Marszu został zobowiązany do wydania specjalnej odznaki w 110. Rocznicę wymarszu Kadrówki i 100. Rocznicę wymarszu pierwszego Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.
 2. Wszystkie odznaki będą numerowane i ich wydawanie będzie się odbywało podczas wypełniania formalności. Każda odznaka będzie przypisana do konkretnego nazwiska.
 3. Będzie także osobna numeracja odznak honorowych, które otrzymają osoby, instytucje jednostki wojskowe.

WYBORY KOMENDANTA MARSZU – KADRÓWKA 2025

Aby wziąć w Wyborach Komendanta Marszu – Kadrówka 2025, należy:
a) być członkiem Stowarzyszenia: Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej;
b) posiadać Odznakę “UMSK” lub uzyskać prawo jej noszenia w 2024 roku;
c) zarejestrować się na Marszu – Kadrówka 2024, po przez wypełnienie “Deklaracji” oraz dokonania opłaty składki członkowskiej lub opłaty za udział w Marszu – co skutkuje wpisaniem na listę osób uprawnionych do wyboru Komendanta Marszu “Kadrówka 2025”;
d) “Osoby Towarzyszące” dodatkowo muszą zaliczyć jeden etap Marszu, potwierdzonym przez Szefa Trasy, przed zebraniem się Walnego Zgromadzenia Członków.

Komendant 
LIX Marszu Szlakiem
Pierwszej Kompanii Kadrowej

(-)

Dionizy Krawczyński

Zapraszamy do zapoznania się także z:
Komunikat organizacyjny nr 1/2024