Regulamin Konkursu Historycznego 2024

Kadrówkowy Konkurs Historyczny im. Lucjana Muszyńskiego – regulamin

 1. Podczas Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej odbywają się Kadrówkowy Konkurs Historyczny im. Lucjana Muszyńskiego zwany też Konkursem Historycznym im. Lucjana Muszyńskiego.
 2. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o Pierwszej Kompanii Kadrowej,  Legionach i Marszałku Piłsudskim oraz o działalności organizacji strzeleckich.
 3. Konkurs jest organizowany w miejscowości Miechów podczas noclegu w dnie 7 sierpnia w oparciu o zaplecze lokalowe szkoły gdzie nocują. Dokładna godzina rozpoczęcia konkursu jest ustalana w zależności od przebiegu oficjalnych uroczystości. Ze względu na nadzwyczajne okoliczności możliwe jest przeniesienie miejsca przeprowadzenia konkursu na inny termin.
 4. Organizatorem Konkursu jest Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. Dopuszczalna jest możliwość, współorganizacji konkursu przez zaprzyjaźnione organizacje bądź instytucje.
 5. Kontrolę nad przebiegiem Konkursu ma Główna Komisja Konkursowa powoływana przez Komendanta Marszu w której mogą zasiadać także osoby nie będące uczestnikami Marszu.
 6. Skład Głównej Komisji Konkursowej podany zostaje do publicznej wiadomości w rozkazie Komendanta Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.
 7. Chętni do udziału w Konkursie zgłaszają się do biura Komendy Marszu do 7 sierpnia (poranny apel w Słomnikach).
 8. Wykluczeni z udziału w Konkursie są zawodowi historycy i nauczyciele historii oraz osoby zawodowo zajmujące się historią.
 9. W Konkursie bierze udział po dwóch przedstawicieli każdego z plutonu marszowego. W przypadku braku chętnych z danego plutonu Komendant Marszu może zdecydować o udziale w konkursie kolejnych osób z plutonów marszowych bądź służb Marszu.
 10. W Konkursie mają prawo brać udział osoby spoza uczestników Kadrówki zgłaszane wcześniej w formie pisemnej. Osobom takim Kadrówka zapewnia nocleg i wyżywienie na zasadach obowiązujących podczas Kadrówki.
 11. Na potrzeby konkursu przygotowanych zostało 173 pytania. Aby ułatwić przygotowanie się do Konkursu Komendant Marszu zdecydował o ujawnieniu 80 pytań oraz odpowiedzi, które dostępne są w Komunikacie nr 3 na stornie internetowej kadrówka.org
 12. Komendant Marszu zdecydował o podaniu do publicznej wiadomości bibliografii pomocnej przy zgłębianiu tematyki. Jest ona dostępna na zakończenie regulaminu. Większość tematów jest opisanych na stronie internetowej kadrówka.org w zakładce: Kadrówka – II RP (1924 -1939) oraz Kadrówka 1914
 13. Zasady Konkurs Historycznego im. Lucjana Muszyńskiego
  • uczestnicy odpowiadają na wylosowane pytania,
  • ilość tur losowań ustala Główna Komisja Konkursowa,
  • w konkursie wyłaniany jest jeden zwycięzca który otrzymuje nagrodę,
  • Komendant Marszu na wniosek Głównej Komisji Konkursowej może ufundować nagrodę specjalną,
  • w miarę możliwości nagrody otrzymuje większa liczba uczestników Konkursu
  • wyniki konkursu podawane są przez Główną Komisję Konkursową do publicznej wiadomości po zakończeniu konkursu oraz ogłaszane podczas uroczystości wskazanej przez Komendanta Marszu,
  • nagroda bądź nagrody będą wręczone podczas oficjalnych uroczystości w Wodzisławiu. Dopuszczalna jest zmiana miejsca wręczenia nagród.
 14. Wyniki Konkursu podane przez Główną Komisję Konkursową są ostateczne i nieodwołalne.
 15. Jakiekolwiek pytania, czy wątpliwości dotyczące konkursów rozpatrywane są przez Komendanta Marszu przed oficjalnym podaniem wyników.
 16. Konkursy mają za zadnie propagować wiedzę o Marszałku Piłsudskim, jego żołnierzach i być areną doskonalenia się, a nie krwawej walki stąd uczestnicy proszeni są zachowanie podczas konkursu pełnej kultury.
 17. Poniżej przedstawiamy bibliografię, ale przypominamy że większość materiałów źródłowych znajduje się na stronie www.kadrówka.org

Strzelec: Organ Towarzystwa Związek Strzelecki. R.2, 1922, nr 12 (26), s. 5-9;
Strzelec: Organ Towarzystwa Związek Strzelecki. R.2, 1922, nr 13 (27), s. 12-14;
Strzelec: Organ Towarzystwa Związek Strzelecki. R.3, 1923, nr 14 (45), s. 15-16;
– „Strzelec” 1923, nr 22–23 z 31 XII, s. 18;
Strzelec: Organ Towarzystwa Związek Strzelecki. R.4, 1924, nr 15-16 (69-70), s. 3-5, 7;
Strzelec: Organ Towarzystwa Związek Strzelecki. R.5, 1925, nr 18 (96), s. 4-5, 8-11;
– „Strzelec” 1926, nr 31–33, z 21 VIII;
Strzelec: Organ Towarzystwa Związek Strzelecki. R.6, 1926, nr 31-33 (142-144), s. 16-19;
Strzelec: Organ Towarzystwa Związek Strzelecki. R.8, 1928, nr 2 (202), s. 11;
Strzelec: Organ Towarzystwa Związek Strzelecki. R.8, 1928, nr 30 (230), s. 2-4;
Strzelec: Organ Towarzystwa Związek Strzelecki. R.8, 1928, nr 31-32 (231-232), s. 7, 20;
Strzelec: Organ Towarzystwa Związek Strzelecki. R.10, 1930, nr 33 (335), s. 5, 7, 19;
– „Strzelec” 1931, nr 32 z 9 VIII;
Strzelec: Organ Związku Strzeleckiego. R.11, 1931, nr 32 (386), s. 5;
– Strzelec : organ Związku Strzeleckiego. R.13, 1933, nr 32;
Strzelec: Organ Związku Strzeleckiego. R.13, 1933, nr 32 (490), s. 3;
– Strzelec : organ Związku Strzeleckiego. R.13, 1933, nr 33;
– Strzelec : organ Związku Strzeleckiego. R.13, 1933, nr 34;
– „Strzelec” 1934, nr 33 z 19 VIII, s. 6–8;
– Strzelec : organ Związku Strzeleckiego. R.14, 1934, nr 33;
– Strzelec : organ Związku Strzeleckiego. R.14, 1934, nr 39;
– „Strzelec” 1935, nr 31/32 z 18 VIII s. 18;
– Strzelec : organ Związku Strzeleckiego. R.15, 1935, nr 30;
– Strzelec : organ Związku Strzeleckiego. R.15, 1935, nr 31/32;
– Strzelec : organ Związku Strzeleckiego. R.16, 1936, nr 32;
– Strzelec : organ Związku Strzeleckiego. R.17, 1937, nr 25;
– Strzelec : organ Związku Strzeleckiego. R.17, 1937, nr 28;
– Strzelec : organ Związku Strzeleckiego. R.17, 1937, nr 32;
– Strzelec : organ Związku Strzeleckiego. R.17, 1937, nr 34-35;
– Strzelec : organ Związku Strzeleckiego. R.18, 1938, nr 33;
– Strzelec:  organ Związku Strzeleckiego, 1939, R.19, nr 35.

Komendant
LIX Marszu Szlakiem
Pierwszej Kompanii Kadrowej
(-)
Dionizy Krawczyński

80 pytań do Konkursu