Komunikat organizacyjny nr 3/2024

Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy nowe zasady Kadrówkowego Konkursu Historycznego im. Lucjana Muszyńskiego. Zmianie ulegają zasady oraz miejsce, ale najważniejsze to zmiana konkursu z przeznaczonego tylko dla uczestników Kadrówki na konkurs otwarty dla wszystkich chętnych.

80 pytań do Konkursu

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany.

  1. Podczas tegorocznego Marszu odbędzie się tylko jeden Konkurs Historyczny.
  2. Konkurs przyjmuje on formułę otwartą, co oznacza, że mogą w nim brać udział także osoby spoza Kadrówki.
  3. Chętni do udziału w Konkursie zgłaszają się do Biura Komendy Marszu, do 7 sierpnia (poranny apel w Słomnikach).
  4. Chętni spoza Kadrówki, zgłaszają się do dnia 1 sierpnia przesyłając informację na adres komendant@kadrowka.org informacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres, organizację , która reprezentuje.
  5. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie otrzymają przed jego rozpoczęciem pismo zawierające dane osobowe oraz oświadczenie, że dana osoba nie jest zawodowym historykiem, nauczycielem historii, bądź osobą zawodowo zajmującą się historią.
  6. Konkurs zostanie przeprowadzony 7 sierpnia w Miechowie o godz. 15.00 (chyba, że ze względów od nas niezależnych będziemy musieli dokonać zmian).
  7. Szczegółowy regulamin Konkursu jest opublikowany – Regulamin Konkursu Historycznego 2024
  8. Na potrzeby Konkursu opracowano 173 pytania. Decyzją Komendanta Marszu 80 z nich wraz z odpowiedziami zostaje podanych do publicznej wiadomości, jako załącznik do niniejszego komunikatu, także będzie znajdował się przy Regulaminie Konkursu Historycznego 2024.
  9. Podajemy też do publicznej wiadomości bibliografię, ale jednocześnie zaznaczamy, że większość materiałów dostępnych jest na naszej stronie internetowej – szczegóły w regulaminie.

Komendant 
LIX Marszu Szlakiem
Pierwszej Kompanii Kadrowej

(-)

Dionizy Krawczyński

Zapraszamy do zapoznania się także z:
Komunikat organizacyjny nr 1/2024
Komunikat organizacyjny nr 2/2024
Komunikat organizacyjny nr 3/2024
Komunikat organizacyjny nr 4/2024