Kadrówka 1914

Polska jest tak wspaniałym krajem, że trudno znaleźć w nim historię ludzi, którzy w 1914 roku uwierzyli w słowa Piłsudskiego i poszli wywalczyć Niepodległość. Nie pretendujemy do miana naukowego opracowania tematyki. Jesteśmy przewodnikiem, a dla wielu zapewne odkrywcą drogi…

Zamordowanie w Sarajewie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda rozpoczęło ciąg wydarzeń które doprowadziły do wybuchu I wojny światowej (tak nazywamy ją dzisiaj). Józef Piłsudski uznał, że okoliczności są sprzyjające aby rozpocząć zbrojną walkę o odzyskanie Niepodległości. Już wcześniej powołano Komisję Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, której był była koordynacja działań niepodległościowych. KSSN mianowała Józefa Piłsudskiego komendantem sił wojskowych (Wydział Wojskowy). Latem 1914 roku główną siłą tego wydziału były oddziały Związku Strzeleckiego. Poniżej przedstawiamy harmonogram wydarzeń, które doprowadziły do wymarszu 1. kompanii kadrowej oraz dzieje jej walki o odzyskanie Niepodległości.