Kadrówkowy Ośrodek Pamięci

Kadrówkowy Ośrodek Pamięci 

e-mail: kop@kadrowka.org

Adres korespondencyjny:


Główny Koordynator KOP
Anna Krakowiak-Pacholska
e-mail: kop.koordynator@kadrowka.org

Skład KOP
Anna Krakowiak-Pacholska – Główny Koordynator KOP.
e-mail: akrakowiak-pacholska@kadrowka.org

Mirosław Zdzisław Czado – Koordynator ds. fotografii.
e-mail: mczado@kadrowka.org


Dariusz Kaszuba – Koordynator ds. współpraca z organizacjami Strzeleckimi.
e-mail: dkaszuba@kadrowka.org

Michał Andrzej Rybak – Przedstawiciel Kapituły Odznaki “UMSK” – dokumentacja marszowa.
e-mail: mrybak@kadrowka.org

Artur Śmigrocki – Koordynator  ds. materiałów historycznych okresu międzywojennego.
e-mail: asmigrocki@kadrowka.org

dr. hab. Przemysław Wywiał – Koordynator ds. materiałów historycznych od 1981 roku.
e-mail: pwywial@kadrowka.org