Kapituła Odznaki “Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki”

Prezydium Kapituły
e-mail: prezydium.kapituly@kadrowka.org
Adres korespondencyjny:
ul. Utrata 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Kanclerz Kapituły

Andrzej Fischer
e-mail: kanclerz@kadrowka.org

Wicekanclerz Kapituły | Sekretarz Kapituły
Michał Andrzej Rybak
e-mail: wicekanclerz@kadrowka.org

Członkowie Kapituły Odznaki “Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki”
e-mail: kapitula@kadrowka.org

Andrzej Fischer
Jan Józef Kasprzyk
Tomasz Dyzma
Leszek Piotr Marcinkiewicz
Michał Andrzej Rybak

Członek Kapituły Elekt
Janusz Koza