Partnerzy – Kadrówka 2020

Patronat honorowy nad LV (40. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej objął:


Urzędy administracji rządowej:


Urząd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych

Minister Jan Józef Kasprzyk


Wojska Obrony Terytorialnej
gen. dyw.
Wiesław Kukuła 


Urzędy wojewódzkie:


Samorząd Województwa
Świętokrzyskiego


Miasta na prawach powiatu i urzędy powiatowe:


Kielce


Kraków


Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie


Starostwo Powiatowe
w Kielcach


Starostwo Powiatowe
w Miechowie


Urzędy gmin:


Gmina
Chęciny


Gmina
Michałowice

Gmina
Miechów


Gmina
Słomniki

Gmina
Wodzisław


Urzędy miast:


Chęciny


Jędrzejów

Miechów


Słomniki


Partnerzy medialni:


KADRÓWKA 2020 ODBYWA SIĘ DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU: