156. rocznica urodzin Marszałka Piłsudskiego

Z różnych części kraju zjechaliśmy w niedzielę, 3 grudnia, aby uczcić rocznicę urodzin Marszałka Piłsudskiego. Gwarno zrobiło się w wawelskiej katedrze, ale kiedy tłum zszedł pokłonić się przed sarkofagiem Wskrzesiciela Najjaśniejszej Rzeczpospolitej zrobiło się cicho. Mam nadzieję że ta cisza dobiegnie do tych, którzy powinni się tam stawić a ich nie było …. Druga część uroczystości odbyła się pod ośnieżonym Kopcem Józefa Piłsudskiego gdzie m.in. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych a jednocześnie Honorowy Komendant Marszu Jan Józef Kasprzyk podziękować medalami Pro Bono Poloniae i Pro Patria szkołom i osobom zasłużonym dla kultywowania tradycji niepodległościowych. 

Poczet proporcowy dowództwa 27 pułku ułanów
podczas Mszy Św. na Wawelu w Krakowie
(ze zbiorów: Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych)
(ze zbiorów: Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych)
(ze zbiorów: Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych)
(ze zbiorów: Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych)
(autor: Artur Więcek)
(autor: Artur Więcek)
(ze zbiorów: Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych)